Wie is wie?

Raad van Bestuur

Kan. Patrick Degrieck, voorzitter

E.Z.  Christianne De Craene, ondervoorzitter

Dhr. Rik Debucquoy, secretaris-penningmeester,

Dagelijkse werking

Dhr. Danny Goethals, coördinator

Stadsgids

Dhr. André Leenknecht