Wie is wie?

Contactencontactpersonenfunctieemail
Gesticht de Foere vzwE.H. Kan. Patrick Degrieckvoorzitterpatrick.degrieck@olv7w.org
 Zr. Christianne De Craeneondervoorzitterchristianne.decraene@olv7w.org
 Dhr. Rik Debucquoy penningmeesterrik.debucquoy2@curando.be
 Mevr. Els Claeyssecretarisels.claeys@olv7w.org
    
Congregatie zusters
‘O.L.V. van 7 Weeën Ruiselede’
Zr. Christianne De Craenealgemeen overstechristianne.decraene@olv7w.org
    
Hof Bladelin :
Bezoeken en gebruiken maken van de publieke ruimten
Dhr. Wouter Delaereverantwoordelijke bezoekenwouter.delaere@olv7w.org
 Dhr. André Leenknechtadjunct verantwoordelijke bezoeken – eventsandre.leenkecht@olv7w.org
    
Leerstoel
Priester Léon de Foere
Prof. Dr. Wim Vandewieletitularis – KU Leuven-Curandowim.vandewiele@kuleuven.be
    
Bladelin AcademyProf. Dr. Wim DecockUC Louvainwim.decock@uclouvain.be
 E.H. Kan. Patrick Degrieckvzw de Foerepatrick.degrieck@olv7w.org
 Dhr. Dr. Dirk LipsCurando – algemeen directeurdirk.lips@curando.be
 Prof. Dr. Wim VandewieleKU leuven-Curandowim.vandewiele@curando.be
 Dhr. Emmanuel VanlierdeKU Leuven-Curandoemmanuel.vanlierde@curando.be
 Mevr. Els Claeyssecretarisels.claeys@olv7w.org